سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دانش، میراثی سودمند است . [امام علی علیه السلام]
ترانه ها

اس ام اس

میبوسم و میگذارم کنار!

تمام چیزهایی که ندارم را!

دست هایت را...

شانه هایت را...

عاشقی ات را...

همه را...

درون ساق شلواری توکرکی مطابق عکسی که مشاهده می کنید کرکی می باشد و پاهای شما را گرم نگه داشته و شما می توانید درفصل پاییز و زمستان از آن استفاده کنید و لذت ببرید. شما میتوانید این ساق شلواری را با مانتو و پالتو به همراه بوت استفاده کنید که فرم بسیار شیکی به پوشش شما می بخشد. ساق شلواری توکرکی دارای کیفیت فوق العاده عالی بوده ساق شلواری توکرکی Jambières sans pied Tvkrky Comme vous pouvez le voir sur la photo Gardez vos pieds au chaud et moelleux et vous pouvez Au cours de l"automne et en hiver et profiter de l"utilisation. tu Vous pouvez démarrer pantalons à jambes avec des manteaux et des manteaux avec   Utilisez une forme très forte pour vous donner une couverture. jambe   Tiroirs Tvkrky et la qualité est excellente  ساق شلواری تو کرکی Taille gratuit a été libéré et est conçu pour Qui peut être utilisé pour toutes les tailles de pantalon de Tvkrky Jambières sans pied Tvkrky hiver tout ساق شلواری تو کرکی à fait approprié épais noir   Excellente qualité et adapté à une utilisation dans les fêtes   Et aux parlements des meilleur cadeau pour quelqu"un que vous aimez و به صورت Free Size عرضه شده است و به نوعی طراحی شده است که برای تمام سایز ها قابل استفاده می باشد .ساق شلواری توکرکی ساق شلواری توکرکی کاملا ضخیم مناسب فصل آپ کی تصویر میں Footless leggings فک کنم دیگه کافی باشه.  آیناز هم درحالی که کمرش و می مالید سرش رو به نشونه ی تایید تکون داد وگفت:  آیناز:استاد گفته بود مه درست کردن سخته ها ! سپهر گفت:بچه ها وقتی من میتونم اونارو ببینم یعنی اونام میتونن.یکم دیگه برین تورو خدا.  پوفی کردم وگفتم:  -خوبه حداقل اسلو موشن حرکت میکنن.تو هم نخندی ها وگرنه بعدا حسابت و میرم.  نیش خندی زد و گفت:سعیم و میکنم .  باز ادامه دادیم .در حدی که دیگه نمیتونستم آینازوسپهر و ببینم:  -هووووی !نفله ها! کدوم گوری موندین؟  صدایی شبیه دست زدن اومد . بعد صدای سپهر بلند شد:  سپهر:ایولا!این دیگه راست کار خودمه!  با احساس خزش چیزی روی پاهام به پایین نگاه کردم .دیدم خاک کوهستان ساق شلواری تو کرکی مثل گل شده و از پام بالامیاد.فورا فهمیدم کار سپهرِ.یه لحظه مچ پام درد گرفت.متوجه شدم که گل دور پام سفت شده.  -سپی داری چه غلطی میکنی؟  صدای پر حرص سپهر از جای نامعلومی در اومد:  سپهر:سپی و حناق زر اضافی نزن.  یهو خاک های دور پام منو به سرعت به حرکت درآوردن. همون طور با سرعت توی مه پیش میرفتم که یهودو تا دست شونه هامو گرفت وهمون لحظه خاک های دور پام فرو ریختن.با اخم به چشمای خندون آبی- بنفش سپهر که منو سفت گرفته بود نگاه کردم.  سپهر:سلام پیشی! از این طرفا؟  -پیشی ومرگ.ولم کن.  دلیل نمیشد که چون چشمام شباهت زیادی به چشای گربه داره هرکی از در اومد بهم بگه پیشی!  درست بعد از اینکه اون حرفو زدم یه چیزی محکم ازپشت بهم خورد و افتادم آخم در اومد .برگشتم دیدم آینازه.اونم مث من پخش زمین شده بود.  آیناز:خیلی بیشعوری سپهر!پام درد گرفت.  به سپهرنگاه کردم که افتاده بود روی زمین ومیخندید.بین خنده هاش گفت:  سپهر: جای تشکرته؟ اصن باید میذاشتم عین نابینایان گرامی سقوط کنین ته دره یا یه راست برین بغل اون ارواح خبیثه!  آیناز با حرص گفت : تو سادیسم داری!کو دره اصلا.؟!  سپهر :ممنون از یادآوریت زاخار!  عصبی گفتم : خفه شین!بیاین ببینیم میتونیم ماشین و پیدا کنیم یا نه.دیگه نمیتونم اینجا بمونم. ساق شلواری تو کرکی  سپهر :چرا ما بریم پیش ماشین؟ماشین میاد پیش ما.  آیناز نالید:وااای نه توروخدا!دفعه پیش ماشینو گوشت کوبیده کرده بودی!با این خاک افزاری مشنگت!  سپهر:از باد افزاری تو که بهترِ مرغابی!  دیگه خونم به جوش اومده بود .هرچی من هیچی نمیگم ...  داد زدم :وای ، وای ، وای ،سرم رفت!خجالت بکشین!به درک که داغون میشه!ماشین منه دوست دارم پِرِس شه.  بعد روبه سپهر کردم:  -زود باش اون ماشین کوفتی رو بیار ازاین خراب شده بریم بیرون.  سپهر : هوووی!با مهد قدرت های من درست صحبت کنا!  با غیظ نگاهش کردم که سریع گفت:  سپهر:باشه الان میارمش.  چشماشو بست وکف دستاشو روی زمین گذاشت . بعد یهویی پرید هوا ودوباره باشدت روی زمین فرود اومد.جوری که پاهای من به جای اون گز گز کردن ! بیچاره پاهاش!  همزمان یه گودال بزرگ جلو رومون به وجود اومد.بلند شد وکف دست راستشو رو ساعد دست چپش گذاشت.  ودستشو آروم مشت کرد وعقب کشید.بعد دستاشو جوری قرار داد که آرنج هاش روبه زمین وکف دستهاش روبه بالا بودن.دست هاش رو آروم بالا آورد وما چشممون به جمال ماشین بنده روشن شد .اونم چه جمالی !  حسابی خاکی شده بود وچند جاش قر شده بود وشیشه هاشم که چه عرض کنم!!!  -تو آدم بشو نیستی! ساق شلواری تو کرکی سپهر:اِه ! چرا ؟ -نمیخوای یاد بگیری چیزارو درست حسابی زیر خاک جابه جا کنی؟ حا ضرم قسم بخورم که استاد سر این موضوع به تعداد موهای سرت تنبیهت کرده!کے Tvkrky Κολ?ν Tvkrky ?πως μπορε?τε να δε?τε στην εικ?να Κρατ?στε τα π?δια σας ζεστ? και αφρ?τα και μπορε?τε Κατ? τη δι?ρκεια του φθινοπ?ρου και του χειμ?να χρ?σης και απολα?στε. εσε?ς Μπορε?τε να εκκιν?σετε το παντελ?νι π?δι με παλτ? και παλτ? με   Χρησιμοποι?στε μια πολ? ?ντονη μορφ? για να σας δ?σει κ?λυψη. π?δι   Tvkrky συρτ?ρια και η ποι?τητα ?ταν εξαιρετικ?   Δωρε?ν Μ?γεθος ?χει κυκλοφορ?σει και ?χει σχεδιαστε? για να Αυτ? μπορε? να χρησιμοποιηθε? για ?λα τα μεγ?θη παντελ?νι .saq Tvkrky Κολ?ν Tvkrky απολ?τως κατ?λληλη χειμ?να παχ? μα?ρο   ?ριστη ποι?τητα και ε?ναι κατ?λληλο για χρ?ση σε μ?ρη   Και τα κοινοβο?λια των καλ?τερο δ?ρο για κ?ποιον που αγαπ?ς دیکھ سکتے ہیں گرم اور fluffy اپنے پاؤں رکھنے کے لئے اور آپ کر سکتے ہیں موسم خزاں اور موسم سرما میں استعمال کے دوران اور اس سے لطف اندوز. تم تم کوٹ اور کوٹ کے ساتھ ساتھ ٹانگ پتلون بوٹ کر سکتے ہیں   آپ کو کوریج دینے کے لئے ایک بہت تیز فارم کا استعمال. ٹانگ   Tvkrky دراز اور معیار بہت اچھا تھا   مفت سائز جاری کیا گیا ہے اور کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ پتلون .saq Tvkrky کے ہر سائز کے لئے استعمال کیا جا سکتا Footless leggings کے Tvkrky بالکل مناسب سرما موٹی سیاہ   بہترین معیار اور پارٹیوں میں استعمال کے لیے موزوں   اور کسی کے لئے سب سے بہترین تحفہ کے پارلیمانوں تم سے محبت سرما با رنگ مشکی و کیفیت فوق العاده عالی مناسب برای استفاده       قسمت اول:(نیلوفر)     یه بار دیگه با تمام قدرت تیغه های یخی رو به سمتشون پرتاب کردم ولی ازشون رد شد وبه صخره سنگی پشت سرشون خورد.     -اکه هی!     با بیچارگی به سپهر و آیناز نگاه کردم.اوناهم داشتن تمام تلاششون رو میکردن.     آینازهی فرت وفرت تند باد و گردباد واینجور چیزا میفرستاد وسپهر هم ساق شلواری تو کرکی صخره میکند وپرت میکرد .ولی دریغ از یک اینچ جابه جا شدن.     آیناز:خاک تو گورم ! حالا چه غلطی باید بکنیم؟     سپهر درحالی که آروم آروم عقب میرفت با حرص گفت:اگه من اون فرزاد عوضی رو دیدم ! زندش نمیذارم ! مگه مرض داری وقتی بلد نیستی روح احضار میکنی؟ای خدا...     همون طور که عقب عقب میرفتیم یهو آیناز داد زد     آیناز: بچه ها اینا که جن نیستن!میتونیم قایم شییم.     ـ هر هر هر !همبرگر!اونوقت انیشتین جون فکر اونم کردی که تو این برهوت کجا قایم شیم؟     سپهر :ماشا الله هزار ماشا الله کورم که شدی نیلوجان! اینجا کوهستانه ! این همه سنگ گنده هست که میشه پشتش قایم شد مغز فندقی!     یه لحظه با خودم فکر کردم که چقد ماها باهم مهربونیم !!!خندم گرفت!     آیناز:باز خوبه من فکر میکردم فقط کوره نگو خلم شده من خبر ندارم.مرض به چی میخندی؟     همون لحظه چشمم خورد به تکه سنگی که روی سر آیناز معلق بود .سریع دستشو کشیدم که باعث شد بیافته روم وباهم نقش زمین شیم.پشت بندش سنگ همونجایی که آیناز وایساده بود محکم خورد به زمین     سپهر با دیدن اون صحنه با عصبانیت گفت :اینا هی دارن میان جلو تر اونوقت شما دوتا عین بز،عین مترسک مذرعه بابا بزرگ چراغ علی دارین بروبر به هم نگاه میکنین؟     آیناز:همه رو یه نفس گفتی؟تنفست تو حلق جی اف نداشتت.     تک خنده ای کردم کلا آیناز و سپهر همینجورین؛حتی تو موقعیت های بحرانی هم ول کن نیستن     به آیناز که روم لم داده بود گفتم :حاج خانوم جاتون راحته؟     بعد با لگد و پرتش کردم اونوَر:     -گمشو! لهم کردی !     آیناز : واااا! خودت منو کشیدی !     با عجله بلند شدم ودست آیناز و لباس سپهر وگرفتم و با سرعت شروع به دویدن کردم .نمیدونم چرا ولی اون ارواح خیلی سرعتشون کم بود.همین که به پشت یه صخره رسیدیم روبه سپهر گفتم :     -بتکون این لامصبو!     منظورم از لامصب گرد و خاک هایی که موقعی که با آیناز افتادیم رو زمین بود.     سپهر :رو جفت چشاش!     بعد با یک حرکت همه گرد و خاک ها رو از رو لباسامون برداشت که باعث شد بره توی حلقمون.در حالی که سرفه می کردم وخاک وخل هارو تف میکردم سروکله ارواح پیدا شد.     آیناز: خاک افزاریت تو حلق جـ...     سپهر:میدونم...میدونم... جی اف نداشتم.     -از این بهتر نمیشه !دارن هی به ما نزدیک تر میشن.     یهو آیناز داد زد : یااااااااافتم!     سپهر دستشو رو گوشش گذاشت وگفت :  ساق شلواری تو کرکی   سپهر: مرض !این گوشه نه بلند گو که توش عربده میکشی!حالا چی چی یافتی ؟     آیناز :من بادم ،این یالغوزم که آبِ. پس...     -یالغوز عمه ته چلغوز!     آیناز : خفه شو! داشتم میگفتم ، میتونیم مه درست کنیم!     یکم فکر کردم دیدم بد چیزی نمیگه.نه بابا ! بهش امیدوار شدم.     -پس برو تو کارش! یا علی !     سپهر سریع گفت: بیاین بریم جلوتر اینا که حرکت آهسته میان . که اگه جواب نداد بتونیم فرار کنیم.     هردو جلوتر رفتیم وشروع کردیم .     عین جادوگر ها دستامونو بالا پائین میکردیم و خم وراست میشدیم .هرکدوم گارد مخصوص عنصر خودمونو گرفته بودیم وحرکاتی انجام میدادیم که هرکی میدید از خنده می پکید!     سپهر بی شعور ابله هم رو یه تیکه سنگ نشسته بود وغش غش می خندید .     کارمون کم کم داشت جواب میداد و مه داشت غلیظ تر میشد منتها درد کمر منم داشت غلیظ تر میشد!!!     صاف وایسادم ودر حالی که دستم رو کمرم بود به آیناز گفتم:  در مهمانی ها و مجالس بچه که بودیم بهترین Un poderoso escudo contra la temporada de frío, Leggings Leggings calidad Tvkrky es super bueno Y ese tamaño Tamaño como Libre (Free Size) es   Y diseñado de una manera tal que puede ser utilizado para todos los tamaños Comprar los pantalones con cremallera piernas Tvkrky Leggings Leggings Tvkrky una fuerte protección contra el frío es Durante el otoño y el invierno puede ser frío y los pies contra el quemador Y proteger los pantalones frío en las piernas, ya que absorbe la luz    Más de calor se presenta en negro Mientras que las piernas de los pantalones que usted puede usar en los partidos y ambas partes utilizar   Puede mullido pantalones de pierna en Un regalo bastante fresco para su esposa Su cesta de la mullida pantalones de pierna Tenga en cuenta que este producto es muy audaz Y la maravillosa calidad es alta, la Tvkrky pantimedias Como es evidente en las fotos es suave y esponjosa Y puede mantener los pies calientes. سامیار در شمال کنار دریا Sin embargo, como Tenemos pantalones anchos de la pierna por encima de las otras grandes características   La única calentar sus piernas, y usted puede utilizarlo para reuniones y fiestas Además, también se puede utilizar con un abrigo o   Abrigo largo con zapatos o botas, así como el uso هدیه برای A powerful shield against the cold season, Footless leggings Tvkrky quality is super good And that as Free size Size (Free Size) is   And designed in such a way that it can be used for all sizes Buy zip leg pants Tvkrky Footless leggings Tvkrky a strong protection against the cold is During the fall and winter can be cold and your feet against the burner And protect the cold-leg pants because it absorbs light    More heat is presented in black While the legs of pants you can wear in parties and both parties use   You can fluffy leg pants on A pretty cool gift for your wife Your shopping fluffy leg pants Please note that this product is very bold And the wonderful quality is high, the pantyhose Tvkrky As is evident in the pictures is fluffy And it can keep your feet warm. However, as We have wide leg pants above the other great features   The only warm up your legs, and درع قوی ضد موسم البرد، طماق أحمق Tvkrky نوعیة جیدة السوبر وأن حجم الحجم على أنه حر (مجانی الحجم) هو   وصممت فی مثل هذه الطریقة التی یمکن استخدامها لجمیع الأحجام شراء البریدی السراویل الساق Tvkrky طماق أحمق Tvkrky حمایة قویة ضد البرد هی خلال فصلی الخریف والشتاء یمکن أن تکون باردة وقدمیک على الموقد وحمایة السراویل الساق البارد لأنه یمتص الضوء  ساق شلواری تو کرکی  ویرد المزید من الحرارة فی الأسود فی حین أرجل السراویل یمکنک ارتداء فی الأحزاب واستخدام کلا الطرفین   یمکنک رقیق السراویل الساق على هدیة باردة جدا لزوجتک التسوق الخاصة بک رقیق السراویل الساق یرجى ملاحظة أن هذا المنتج هو جریء جدا ونوعیة رائعة عالیة، وجوارب طویلة Tvkrky کما هو واضح فی الصور هو رقیق ویمکن ان تبقی قدمیک دافئة. لکن، وکما لدینا السراویل واسعة الساق فوق غیرها من المیزات الرائعة   الحارة فقط حتى الساقین، ویمکن استخدامه للاجتماعات والحفلات وبالإضافة إلى ذلک، یمکنک أیضا استخدامه مع معطف أو   معطف طویل مع أحذیة أو الأحذیة وکذلک استخدام you can use it for meetings and parties In addition, you can also use it with a coat or   Long coat with shoes or boots as well as use کسی که دوستش دارید Footless leggings Tvkrky As you can see in the picture Keep your feet warm and fluffy and you can During the autumn and winter use and enjoy. You You can boot leg pants with coats and coats with   Use a very sharp form to give you coverage. Leg   Tvkrky drawers and the quality was excellent   Free Size has been released and is designed to That can be used for all sizes of pants دیدم مادرم داره آش درست میکنه .saq Tvkrky Footless leggings Tvkrky absolutely appropriate winter thick black   Excellent quality and suitable for use at parties   And parliaments of the best gift for someone you love

فقط یک خواهش...

این دم آخــــــــــــر...

لطفی کن ودهانت را ببند ونگو "قسمت نبود"!

خودمـــــــــ بهترمیدانم آنچه نبود...

"لیاقت تو"

بود!!!


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط نرگس سلیمانی 93/8/13:: 8:9 عصر     |     () نظر

اینکه می گویند : ادعایی نیست

خودش کم ادعایی نیست …

دستکش تاچ اسکرین

ساق شلواری توکرکی

درون ساق شلواری توکرکی مطابق عکسی که مشاهده می کنید کرکی می باشد و پاهای شما را گرم نگه داشته و شما می توانید درفصل پاییز و زمستان از آن استفاده کنید و لذت ببرید. شما میتوانید این ساق شلواری را با مانتو و پالتو همانطور که می دانید در زمستان و در سرما کار کردن با گوشی لمسی و دستان سرد بسیار دشوار است. و از آنجا که دستکش های معمولی روی گوشی هیچ عکس العملی ندارند، شما جنس دستکش ها 100% کتان خالص بوده و سر انگشتان از الیاف نقره می باشد.
- با استفاده از این دستکش ها به راحتی در سرمای زمستان، از گوشی لمسی خود استفاده نمایید.
- ارائه شده در 4 رنگ مشکی، آبی، طوسی و قهوه ای. (در صورت مهم بودن رنگ دستکش هنگام تکمیل فرم سفارش در قسمت پیغام رنگ مورد نظر خود را ذکر نمایید)
- سایز این محصول به گونه ای است که برای هر دستی مناسب می باشد.مجبور هستید دستکش های خود را در بیاورید و با دست های سرد از گوشی یا تبلت خود استفاده کنید. در اینجا دستکش سیلور تاچ به کمک شما می آید. این دستکش ها مانند دستکش های زمستانی دست ها را گرم نگاه میدارند با این تفاوت که شما می توانید با گوشی، تبلت یا هر وسیله لمسی دیگر خود به راحتی کار کنید. سبب این امر، استفاده از الیاف نقره در نوک انگشتان دستکش است که قابلیت اتصال دست با گوشی را فراهم می سازد. برای اولین بار در ایران، توسط شرکت میهن استور، دستکش های سیلور تاچ، مشکل استفاده از گوشی، تبلت یا هر وسیله لمسی در سرما را برای همیشه حل می کند. به همراه بوت استفاده کنید که فرم بسیار شیکی به پوشش شما می بخشد. ساق شلواری توکرکی دارای کیفیت فوق العاده عالی بوده و به صورت Free Size عرضه شده است و به نوعی طراحی شده است که برای تمام سایز ها قابل استفاده می باشد.


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط نرگس سلیمانی 93/8/13:: 6:6 عصر     |     () نظر

 

افسردگی کوتاه, افسردگی طاقت فرسا ,رهایی از افسردگی

افسردگی با ناامیدی شروع می شود و آرام آرام روح انسان را به نابودی کشانده و فرد را از زندگی دلسرد می کند.

معمولا هرکس در هر دوره از زندگی اش به دلایلی ممکن است دچار افسردگی کوتاه یا طولانی مدت شود. رهایی از افسردگی گاه طاقت فرسا و به مشاوران متخصص در این امور نیاز است، اما زمانی که دچار افسردگی شده ایم باید مراقب باشیم با افکار غلط به وضع بد خود دامن نزنیم.

در واقع وقتی نسبت به شرایط به وجود آمده در زندگی مان احساس بدی داریم و افسرده هستیم، مدام آرزو می کنیم کاش هر چه سریع تر از این وضع خلاص شویم و روحیه مان خوب شود. این موضوع بسیار طبیعی و از ویژگی های انسان است، چرا که او دوست دارد هیچ موضوعی روزگارش را تیره و تار نکند، اما متاسفانه این تفکر و این گونه تلاش مان برای رهایی از اندوه، ممکن است نتیجه ای کاملاعکس بدهد و ما را به وادی افسردگی عمیق تری بکشاند. مقاومت در برابر این شرایط موجب می شود بیش از هر لحظه دیگر روی مشکل خود متمرکز شویم و احساس مان بدتر شود، زیرا فکر کردن به وضع موجود لحظه ای رهایمان نمی کند و ما را آسوده نمی گذارد. حقیقت این است که هرگز نمی توان روی همه چیز تسلط داشت و آن را کنترل کرد. بویژه اگر موضوعی بشدت آزارمان داده باشد، وقتی سعی کنیم به زور خود را از افسردگی برهانیم بیشتر مضطرب شده، گرفتار احساسات بد و ناخواسته دیگری نیز می شویم. بنابراین گاهی اوقات بهترین روش این است که دست از کنترل اوضاع بردارید و مقاومت نکنید. تنها باید بپذیرید که مشکلات و ناراحتی های معمول زندگی زودگذر هستند و طی زمان برطرف می شوند و آن گاه رهایی از افسردگی آسان تر می شود.

بیزاری از احساس بد
در لحظات افسردگی معمولاافکاری مانند: «دارم دیوانه می شوم»، «این وضع هیچ وقت تمامی ندارد.»، «چرا نمی توانم مثل بقیه از زندگی لذت ببرم.» و «من خیلی بدبخت هستم» به سراغ مان می آید. ذهن مان شروع به افزودن احساسات منفی جدیدتری به احساسات بد قبلی می کند و بتدریج ترس از گرفتار ماندن در این افسردگی اوضاع را وخیم تر می کند. در واقع این ذهن فرد افسرده است که همه چیز را برایش مشکل و غیرقابل تحمل تر می کند. می توانید با یک آزمایش کوچک پی به صحت این موضوع ببرید. هر وقت موضوعی شما را ناراحت کرد، به آن بدون هیچ نوع دغدغه فکری نگاه کنید و هرگز آن را ارزیابی نکنید و اجازه دهید زمان آن را حل کند، سپس متوجه می شوید که آن موضوع ناراحت کننده چقدر راحت از کنارتان می گذرد و هرگز شما را به افسردگی نمی کشاند. با این روش دیگر بی جهت ذهن تان دچار آشوب و دلواپسی نمی شود. در حقیقت وقتی موضوعی بد با فرآیندهای ذهنی حمایت نشود بسرعت ضعیف می شود و دیگر توان افسرده کردن شما را ندارد. بنابراین با افکار منفی، موضوع ناراحت کننده را تغذیه و نیرومند نکنید تا زودتر به آرامش برسید.

مقایسه نکنید
«حیف، وقتی افسرده نبودم، همه چیز چقدر خوب بود.»، «چه روزهای خوبی داشتم و اکنون چقدر بدبخت هستم. چرا نمی توانم به گذشته برگردم؟» بیشتر مردم هنگام غم و اندوه به این چیزها بسیار فکر می کنند، اما متوجه نیستند که این افکار نه تنها چیزی را تغییر نمی دهد بلکه بیشتر صدمه می زند و حال فرد را بدتر می کند. اگر می خواهید از شر افسردگی خلاص شوید دست از مقایسه زمان فعلی تان با روزهای خوش گذشته بردارید. فراموش کنید که در گذشته چه داشته و اکنون چه چیزی را از دست داده اید. آنچه پیش آمده، پیش آمده است. به جای فکر کردن به گذشته به زمان حالتان بیندیشید. این که اکنون چه دارید و چگونه می توانید با امکانات فعلی تان بحران را از سر بگذرانید مهم است. به این ترتیب قدرت تحمل تان را بالاببرید.

طرح سوال های بی فایده، ممنوع
بسیاری از مردم هنگام افسردگی از خودشان سوال های بی فایده می کنند. مانند: «چه وقت این شرایط بد تمام می شود؟»، «چرا من باید اینقدر گرفتار باشم؟» و «چه کار کردم که مستحق این شرایط هستم؟» معمولاپاسخ این نوع سوال ها تنها به فرد کمک می کند منبع تیری را که به قلبش فرورفته، پیدا کند و کاری بهتر از این صورت نمی دهد و البته در روزهای افسردگی دانستن این که بلااز کجا بر سرتان نازل شده، اصلااهمیتی ندارد. چیزی که اکنون مهم است این ??که آن تیر را چگونه از قلب تان بیرون آورید. سوال هایی مانند «چرا من؟» وضع تان را بدتر می کند و مدام در مورد موضوعی که پیش تر اتفاق افتاده احساس بدتان را تازه نگه می دارد. روی کارهایی که در رهایی از افسردگی موثر است متمرکز شوید و با این سوال های بیهوده خود را عذاب ندهید.
مربی تیم فوتبال استقلال ضمن تاکید بر اینکه علاوه بر اردوهای کی روش شاید طلبهای بازیکنان از باشگاه هم ساق شلواری تو کرکی در افت تیم تاثیر داشته باشد گفت: اگر مظلومی و مرفاوی هم مربی بودند با وجود رتبه استقلال در جدول برکنار نمی‌شدند.  محمود فکری در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون مصدومیت رمضانی و البته ابطال کارت مهدی کریمیان گفت: هر دوی این موارد اتفاق خوبی نبود. در مورد علیرضا رمضانی البته هنوز تکلیف روشن نیست و باید صبر کنیم تا ببینیم نتیجه ام آر آی چه می شود و امیدواریم خیلی سریع مشکلش برطرف شود. در مورد کارت کریمیان هم این برای ما عجیب است ساعت دیواری طرح هیراد چرا که او 10 سال قبل کارت خودش را گرفته و ظاهرا خدمت کرده اما به هر حال استقلال بدشانس است که در چنین وضعیتی قرار گرفته و با وجود مصدومان این اتفاق هم برای ما رخ می دهد. البته اخبار امید بخشی هم هست مثلا اینکه حنیف کاملا رسیده و مگویان هم آماده شده است.  محمود فکری در مورد جابه جایی تاریخ دربی گفت: زیبایی دربی از بین می رفت اگر قرار بود در همان تاریخ قبلی بازی برگزار می شد چرا که بیست و هفتم تیم ملی بازی دارد و اگر قرار بود سی ام  دربی برگزار شو عینک پلیس مدل 8555 عملا دربی از زیبایی می افتاد. از آنطرف هم این یک اتفاق ملی است که باید برای تیم ملی انجام شود. برای استقلال هم بهتر شده است هم حنیف می رسد هم ملی پوشانمان خستگی کمتری دارند شاید حتی هاشم هم برسد. به هر حال با نفرات اصلی بازی کنیم دربی هم زیباتر می شود.  فکری در مورد مرخصی بی موقع به کرار از سوی کادر فنی گفت: البته دو روز را نمی توان مرخصی دانست به ویژه آنکه امروز تمرین ریکاوری است. البته این تمرین بسیار مهم است اما انفرادی هم می توان آن را انجام داد فکر نمی کنم مشکل خاصی باشد ضمن اینکه اصل دلیل مرخصی       صفحه نخست     عناوین کل اخبار     فرهنگ     هنر     دین و اندیشه شال سبز هدیه دایی    حوزه و دانشگاه     دانش و فناوری     جامعه  بند انداز دستی اسلیک   اقتصاد     ورزش     سیاست     بین الملل     عکس     استانها     مجله مهر      فوتبال ایران     فوتبال جهان     توپ و تور     کشتی و وزنه برداری     ورزش های رزمی     سایر  شناسه‌ی خبر: 2414612 تاریخ مخابره: سه‌شنبه 13 آبان 1393 - 02:12 ورزش جعفرپور مطرح کرد؛ می‌خواهم با پرسپولیس اشتباهم را جبران کنم مهدی جعفرپور بازیکن جدید تیم فوتبال پرسپولیس با تاکید بر اینکه به دنبال رساندن جام‌های قهرمانی خود با پرسپولیس به هشت جام است، گفت: اشتباهم در انتخاب تیم را باید تصحیح کنم.  به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، مهدی جعفرپور در خصوص پیوستنش به تیم فوتبال پرسپولیس، ضمن بیان مطلب فوق گفت: در فوتبال حرفه‌ای، یک اشتباه کوچک می‌تواند جبران ناپذیر باشد. چراغ قوه تاشو فلکسی حالا می‌خواهم با پرسپولیس، یک تصمیم اشتباه که در گذشته گرفتم را جبران کنم. اشتباه در تیم بسکتبال بروکلین نتس با ارایه یک بازی قدرتمند مقابل اوکلاهما سیتی ثاندرز به بردی قاطعانه دست یافت.  به گزارش خبرگزاری مهر، در یکی از بازی‌های بامداد امروز جمعه رقابتهای بسکتبال حرفه‌ای NBA تیم پرستاره بروکلین نتس میزبان اوکلاهما سیتی ثاندرز بود که این تیم قدرتمند و مدعی را با حساب 116 بر 85 در هم شکست.  بروکین که از حمایت 17 هزار و 732 تماشاگر برخوردار بود در غیاب "کوین دورانت" و "راسل وستبروک" دو ستاره ارزشمند حریف کار سختی برای پیروز شدن نداشت. این تیم با در اختیار داشتن جو جانسون، درون ویلیامز و بروک لوپز در کارهای تهاجمی تیمی مدعی خواهد بود. به این جمع کوین گارنت را هم اضافه کنید تا به قدرت بروکلین نتس در این فصل بیشتر پی ببرید. اوکلاهما نشان داد در غیاب "کوین دورانت" قدرت لازم را برای مقابله با دیگر مدعیان ندارد.  در دیگر دیدارها نتایج زیر به دست آمد:  * فیلادلفیا سونی سیکسرز 93 - ساعت الیزابت هوستون راکتس 104 * ممفیس گریزلیز 93 - نیو اورلینز پلیکانز 81 * نیوجرسی نتس 105 - ساکرامنتو کینگز 110 * لس آنجلس کلیپرز 107 - یوتا جاز 101 انتخاب قطب‌های جدید گردشگری سرمربی برای تیم فوتبال امید همچنان ادامه دارد و شاید مهمترین گزینه که حبیب کاشانی روی آن تاکید دارد زلاتکو کرانچار باشد.  به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی پس از اینکه به عنوان مدیر تیم امید و مشاور علی کفاشیان انتخاب شد در نخستین اقدام با تشکیل جلسه کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال تلاش کرد تا تغییراتی را در کادر فنی تیم امید به وجود بیاورد.  با این وجود پالس هایی از سوی رئیس فدراسیون فوتبال و همچنین کارلوس کی‌روش مخابره شد تا مرحله گذار انتقال از وینگادا به یک مربی دیگر با چالش جدی مواجه شود. با تمام این تفاصیل حبیب ساعت دیواری طرح عشق کاشانی در نخستین اقدام با محمد خاکپور برای حضور او به عنوان سرپرست تیم امید به توافق رسید و به گفته خودش در صورت فسخ قرارداد با نلو وینگادا، با یکی از گزینه های مطرح شده به توافق می‌رسند.  تنها خارجی لیست کاشانی برای جایگزینی وینگادا، زلاتکو کرانچار است. مربی ای که نخستین بار توسط کاشانی پایش به لیگ فوتبال ایران باز شد اما حکم اخراجش تا قبل از نیم فصل لیگ هشتم از سوی همین مدیر صادر شد. حالا مهدی تار تار فاش می‌سازد که با او برای حضور در تیم امید به عنوان مربی صحبت هایی صورت پذیرفته و این انتخاب به آن معناست که تارتار دستیار یک گزینه خارجی خواهد بود. اما این گزینه وینگادا است یا کرانچار؟  رضا چلنگر مترجم سابق کرانچار در گفتگو با مهر عنوان کرد تا روز چای لاغری تیما شنبه که با این مربی در تماس بوده، او هیچ صحبتی از پیشنهاد کاشانی نکرده است. به گفته چلنگر در این مورد هم با او صحبتی نشده و این احتمال ضعیف هم وجود دارد از کانال دیگری با کرانچار تماس بر قرار شده است. به هر حال آنچه مسلم است کرانچار گزینه اصلی هدایت تیم فوتبال امید است.  به گزارش مهر، به نظر می رسد در این برهه حفظ موقت وینگادا تا اردوی قطر در اولویت فدراسیون فوتبال باشد و مدیران تیم امید هم می خواهند پس از پشت سرگذاشتن اردوی قطر تصمیم نهایی را اتخاذ کنند.  یک بار پیش از این در لیگ هشتم در روزهایی که رسانه ها  به واسطه تعطیلات تاسوعا و عاشورای حسینی کم کارتر از روزهای دیگر بودند ناگهان از سوی حبیب کاشانی، علی دایی به عنوان جانشین کرانچار معرفی شد،اما بدون تردید کفی ماساژ دهنده مغناطیسی پا به پااو در تیم امید به اندازه مدیریت در باشگاه پرسپولیس دستش باز نیست حتی اگر در حکم کفاشیان تمام ریش و قیچی به دست او سپرده شده باشد. دالاس ماوریکس 118 - بوستون سلتیکس 113 انتخاب تیم که من را از دور خارج کرد ولی حالا بازگشته‌ام و می‌خواهم باعث افتخار پرسپولیس باشم. امیدوارم در این فصل با این پیراهن جام هفتم و هشتم خودم را بالای سر ببرم.  وی افزود: با تجربه زیادی که از فوتبال در بالاترین سطح به دست آوردم، به پرسپولیس آمدم اما می‌دانم پرسپولیس تیم متفاوتی است و کار در آن فرق می‌کند. امیدوارم بتوانم با تجربه‌ها و توانایی که دارم در اینجا بازیکن موثری باشم. اعتماد حمید درخشان برای من با ارزش است اما این تازه شروع کار است و امیدوارم به نقطه‌ای برسم که اعتماد همه هواداران هم نسبت به من جلب شود.  بازیکن جدید تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: از سال 81 با اعتماد فرهاد کاظمی وارد لیگ برتر شدم. در حالی که 19-18 سال بیشتر نداشتم، در 20 سالگی هم در سپاهان فیکس بازی می‌کردم و می‌توانید از ادموند بزیک که با او همبازی بودم، درباره من بپرسید. دلم برای او تنگ شده است چون واقعا خوب و مهربان بود.  وی با اشاره به اینکه تا به حال 6 جام قهرمانی گرفته که سه جام برای لیگ برتر و سه لیزر حرارتی سبز jd-303 برگرفته شده از mamali.blog.ir تا هم برای جام حذفی بود، یادآور شد: در بازی با الشباب در لیگ قهرمانان آسیا سریع‌ترین گل بازی‌ها را زدم، پس کم تجربه نیستم. با وجود همه اینها فکر می‌کنم حضور در پرسپولیس یک تجربه و افتخار جدید است.  جعفرپور همچنین اضافه کرد: در مورد من حرف‌هایی زده شد که البته بخشی از آن تقصیر خودم بود. در فوتبال حرفه‌ای یک تصمیم اشتباه گران تمام می‌شود. حالا آمده‌ام تا آن تصمیم اشتباه در انتخاب تیم را درست کنم. البته قانون کم شدن تعداد بازیکنان بزرگسال هم مزید بر علت شد. می‌خواهم ثابت کنم اعتماد پرسپولیس بی‌دلیل نبود. الان هیچ چیز برای من مهمتر از این نیست که بتوانم نشان بدهم تصمیم پرسپولیس در مورد من درست بود. تمام تلاش خودم را می‌کنم و خیلی امیدوارم که موفق خواهم شد. حالا برگشته‌ام و کف شوی چرخشی پلین می‌خواهم باعث افتخار پرسپولیس باشم.  وی در ادامه درباره شرایط تیم فوتبال پرسپولیس بویژه در آستانه دربی خاطرنشان کرد: شرایط تیم روز به روز بهتر شده و این قابل احساس است. تیم روند نتیجه‌گیری خوبی پیدا کرده است. البته بچه‌ها به خودشان فشار زیادی می‌آورند تا عقب افتادگی امتیازی را جبران کنند.  بازیکن جدید تیم فوتبال پرسپولیس در پایان گفت: الان به بازی با گسترش فکر می‌کنیم و می‌دانیم که دربی چقدر برای هواداران مهم است اما مرحله به مرحله پیش می‌رویم. امیدوارم امسال هفتمین و هشتمین جام خودم را با پرسپولیس بالای سر ببرم. البته قبل از آن همانطور که گفتم باید کاری کنم که به کار پرسپولیس بیایم و بتوانم باری از روی دوش تیم بردارم. را هم باید در نظر گرفت.  مربی استقلال بالشت طبی زانکو در مورد افت بازی به بازی استقلال از ابتدای فصل تا به حال گفت: در بازی های ابتدای فصل که امتیاز گرفتیم خوب نبودیم در واقع در بازیهایی که امتیاز کامل گرفتیم در ابتدای فصل خوب بازی نکردیم و بازی های بعدی را خوب بازی کردیم اما امتیاز نگرفتیم. البته این اواخر که ما امتیاز نگرفتیم رقبای ما هم بد نتیجه گرفتند و امتیاز از دست دادند. البته فاصله مان با تراکتور زیاد شد که این اتفاق خوبی نبود و برای استقلال قشنگ نیست. باید بکوشیم تا امتیاز های کامل را بگیریم. شاید در این رابطه آن بحث مصدوم‌ها و تیم ملی هم نقش داشته و شاید طلب بازیکنان هم از باشگاه نقش داشته یاشد البته خود من همه حقوقم را گرفته ام اما برخی بازیکنان طلبهایی دارند که ممکن است تمرکزشان را از دست بدهند البته بازیکنان باید با همدلی فلاسک فندکی ماشین بیشتر از این نقطه عبور کنند و فراموش نکنید که باشگاه استقلال هم تمام تلاش خود را برای طلب‌ها انجام داده است من مصاحبه آقای نظری را خواندم و خودشان قبول دارند که به برخی بازیکنان بدهکارند  فکری در ادامه و در مورد اینکه این همه از جام جهانی گذشته و باید این بازیکنان توسط کادر فنی استقلال آماده می شدند، افزود: این درست که از جام جهانی زیاد زمان گذشته اما ما فرصتی برای ریکاوری نداشتیم بازیهای لیگ خیلی زود شروع شد و نهایتا تا آمدیم با بازی کمتر به ملی پوشان آماده اشان کنیم باز هم اردو گذاشتند و ملی پوشان را بردند کاش کی روش بازیکنان دیگری منهای اینها که می شناخت را به اردو می برد حالا دوباره هاشم مصدوم شده و این اصلا خوب نیست. این عدم ریکاوری به بند کفش نئون این می ماند که شما کسر خواب داشته باشی اما بعد از یک ماه باز هم نتوانی یک شب کامل بخوابی و در نتیجه کسر خواب شما برطرف نمی شود،به هر حال عدم آمادگی ملی پوشانروی دیگر بازیکنان ما هم تاثیر گذاشته است.  فکری درمورد حرف‌های یدالله اکبری که گفته بود اگر مظلومی این نتایج را می گرفت تا حالا ده مرتبه برکنار می شد گفت: من جواب اکبری را نمی دهم اما نمی دانم چرا برخی، بعضی مواقع جدول را نگاه نمی‌کنند؟ مدیری که بخواهد تصمیم بگیرد اول باید جدول را نگاه کند بله اگر فق خودمان را نگاه کنیم خوب نتیجه نگرفته ایم اما شکست رقبا وقتی ما باخته ایم موجب شد در جدول عقب نیافتیم. هیات مدیره هم وقتی می خواهد تصمیم بگیرد می‌بیند که ما بالای جدول هستیم پس بهانه ای برای قالب میوه جادویی تعویض مربی وجود ندارد. اگر مظلومی و  یا مرفاوی و هر کس دیگری هم بود فرقینمی کرد آدم عاقل مربی  تیمی که بالای جدول است را عوض نمی کند.
ترس را کنار بگذارید
گاهی اوقات از موضوعات مختلف می ترسیم و اصلاهم عجیب نیست، زیرا طبیعت انسان به گونه ای است که در برابر مواردی که آنها را تهدید می داند، بترسد تا بتواند واکنش مناسب جنگ یا گریز از خود بروز دهد، اما متاسفانه افرادی که گرفتار افسردگی هستند، از بی اهمیت ترین موارد هم مثل حرف زدن با مردم دچار ترس می شوند. این نوع وحشت نیز افسردگی شان را شدیدتر می کند. باید بیاموزید که ترس های ما همیشه برخاسته از تهدید های واقعی نیست و گاهی اوقات مغلطه ای بسیار ساده است. در واقع ترس های غیرواقعی مانند زنگ خطر آتش است که درست کار نمی کند و همیشه بی موقع فعال می شود و باید فهمید هر بار که صدایش در می آید به معنای وجود آتش نیست. بنابراین بیاموزید به تمام هشدارهای درونی تان توجه نکنید و بگذارید هر قدر می خواهد زنگ بزند. حتی برای خاموش کردن آن تلاش? نکنید، فقط صدایش را نادیده بگیرید. به عبارتی با جدی نگرفتن ترس های بی مورد، شانس رهایی از افسردگی تان را افزایش می دهید.

احساس شرمندگی را کنار بگذارید
معمولاافرادی که دچار افسردگی هستند احساس شرمندگی و خجالت وجودشان را پر می کند. آنها احساس می کنند وجودشان پر از عیب و ایراد است که گرفتار چنین شرایطی شده اند و دائم خود را سرزنش می کنند. این بی رحمی با خود موجب فرورفتن به افسردگی عمیق تری می شود. بنابراین سعی کنید هرگز خود را سرزنش نکنید و از خودتان خجالت نکشید، حتی اگر مقصر واقعی خودتان بودید. شما در هر حال برای رهایی از دام افسردگی به آرامش نیاز دارید.

اگر توانستید به موارد گفته شده بخوبی توجه کنید، اکنون آنقدر آرام شده اید که بتوانید به این موضوع که علت افسردگی تان چیست، بیندیشید. متاسفانه بیشتر خطایی که افراد مبتلابه افسردگی نشان می دهند این است که سعی نمی کنند دلیل افسردگی شان را شناسایی کنند و خود را همان طور درمانده رها می کنند. گاهی اوقات تنها یک احساس غیرواقعی نسبت به موضوعی شما را دچار افسردگی کرده است که با شناختن آن می توانید دوباره شادی را به خود برگردانید. فراموش نکنید بیشتر مواقع این خود ما هستیم که وجودمان را با تفکرهای نادرست غرق در اندوه می کنیم. عکس این موضوع نیز می تواند رخ دهد و می توانید شادی را از اعماق وجودتان بیابید و به خودتان کمک کنید. اگر دلایل افسردگی تان کاملاواقعی و اساسی است، به عزیزان تان اجازه دهید شما را کمک کنند یا از کمک مشاوران متخصص استفاده کنید. فراموش نکنید که باید هرچه سریع تر از دنیای افسردگی بیرون بیایید. باید دوباره یادآوری کرد که قرار گرفتن در حالت افسردگی می تواند ریشه هایی کاملاطبیعی داشته باشد، مانند زمانی که فرد از چیزی می ترسد و می خواهد فرار کند ? یا تصور می کند همه چیز علیه اوست و خودش را بی پناه می بیند و از این دست موارد. تنها کاری که باید کرد توجه نکردن به این افکار منفی و شوم است و در عوض روی کارهایی که می تواند ما را از افسردگی برهاند باید متمرکز شد.


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط نرگس سلیمانی 93/8/13:: 2:49 عصر     |     () نظر

کوچولو به وسایل دیگران دست نزن!

 

تربیت کودک,رفتار با کودک,روانشناسی کودک,رشد شخصیت کودک

 تحت هیچ شرایطی از تنبه بدنی استفاده نکنید . کودکان ازشش سالگی به بعد می توانند به صورت کامل و واضح ، مفهوم مالکیت و نادرست بودن رفتار« برداشتن وسایل دیگران » را درک کنند. در این زمان است که والدین باید محدویت ها و تنبیه هایی را برای این عمل در نظر بگیرند .
یکی از راه های مناسب برای آموزش رعایت حق مالکیت دیگران ، رعایت این حقوق از سوی والدین است. پدران و مادران باید مراقب رفتار خود باشند مثلا بدون اجازه به وسایل سایر اعضای خانواده دست نزنید و حتی برای استفاده از وسایل کودک نیز از او اجازه بگیرند .

خانم ایزانلو، نوشت: وقتی از مهمانی با همسرم به خانه برگشتیم لباس های پسر چهار ساله ام عرشیا را در آوردم. در جیب شلوارش اسباب بازی پسر دایی اش را پیدا کردم . من و پدرش به هم نگاه کردیم و از او پرسیدیم که چرا بدون اجازه پسر دایی اش اسباب بازی او را به خانه آورده است؟ خندید و با لحن لوسی گفت:« خوب از اسباب بازیش خیلی خوشم میاد! دلم می خواست مال من باشه، واسه این برداشتمش .» این اولین باری بود که فرزندم این کار را انجام داده بود. اما بارها این اتفاق افتاده که در مهمانی ها بدون اجازه به وسایل خانه میزبان و به خصوص اسباب بازی های کودک میزبان دست زده است. من از تکرار این رفتار ها در آینده خیلی نگران هستم. از شما می خواهم مرا راهنمایی کنید که چطور با او رفتار کنم.

از چه سنی به کودک بیاموزیم بدون اجازه وسایل دیگران را برندارد؟
بچه ها تقریبا از چهار سالگی با مفهوم مالکیت آشنا می شوند. حتما دیده اید که کودکان خردسال تمایلی به دادن اسباب بازی خود به کودکان دیگر ندارد. در 4 تا 5 سالگی ، خود را محور جهان می پندارند و حتی تصور می کنند که والدین بیشتر متلعق به آنها هستند تا خواهران و برادرشان .در این سنین بچه ها با مفاهیمی مانند خوب و بد ، جریمه و پاداش و راست و دروغ آشنا می شوند .

کودکان کم سن و سال که هنوز به مدرسه نمی روند اغلب بدون آن که ارزش مادی اشیا را درک کنند، دست به این کار می زنند، آنها حتی گاه از این که برداشتن چیزی بدون اجازه از صاحب آن اشتباه است مطلع نیستند. 3 تا 6 سالگی کودک ، مرحله شخصیت طلبی نامیده می شود. این مرحله نیز به سه زیر مرحله تقسیم می شود:
ماهی های تو sometimes I enjoy the pool with her story. "I saw him cut back wherever he goes before the horse and Halysh case. Horse, "says that the Ppysh come. Let"s go ride." There is a garden there are a high mountain and under every stone fountain flowing Ynhvbhsht works Tachshm garden full of pools of crystal and gold fish Yi. Horse says: "All the fish get into the garden will call you names, lest the new Gvlshv hard. To go forward, you rock. The bottom of the V-Ray. Mahyst and stayed there Astkhryst that it"s a" talking fish. "Yi N requested a king. Myndazy tour and fish ساق شلواری توکرکی that got away objects quickly. Njnby bad anymore." The boy"s horse pendant inspired by his ear and goes out of your garden. To "fish talking "takes the thunder himوحشت انداخته و میان گرد و خاک و تاریکی دور می شود که یکهو دنیا به چشمش روشن شده و می بیند آدمهای سنگ شده هرکدام از گوشه ای جان گرفته و افتاده اند دنبال او که "talking fish" from his hand and take him out of fear of risk Jonbed .asbh are rescued and brought her to the palace in a flash. "  King said that the guy with the "talking fish" and he sees the right to say that he kept his promise and his daughter. You are all state joint  ساق شلواری توکرکی celebration for a while, the sound of drum and fife deaf ear to the sky. Sky has also cracked three apples falls. One of mine, a mine storyteller, you"re one of us  One hot summer day, a little boy with his clothes in a hurry and went laughing dive into the lake. His mother looked out the  مثل باد دور می شوند .می رسند علمای دینی بحرین ضمن محکوم کردن تخریب نمادهای عاشورایی در این کشور توسط رژیم آل خلیفه، انجام چنین اقداماتی را بسیار خطرناک و توطئه آمیز توصیف کردند.  به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، بسیاری از علمای دینی بحرین، تخریب نمادهای عاشورایی را در این کشور توسط  رژیم آل خلیفه به شدت محکوم کردند. ستاره پرتغالی تیم فوتبال رئال مادرید با گلی که مقابل گرانادا به ثمر رساند یک رکورد 79 ساله را در لالیگا جابجا کرد.  به گزارش خبرگزاری مهر، کریستیانو رونالدو که بهترین روزهای فوتبالی خود را در تیم رئال مادرید سپری می‌کند این هفته با گلزنی مقابل گرانادا تعداد گل‌های خود را در پایان هفته دهم لالیگا به عدد 17 رساند تا صاحب رکوردی بی‌نظیر در تاریخ مسابقات باشگاهی اسپانیا شود.  بر اساس گزارش AS رکورددار گلزنی حسین را منتظرانش کشتند در 10 هفته ابتدایی تاریخ این مسابقات، لانگارا بازیکن تیم رئال اویدو بود که در فصل 1936 - 1935 موفق شده بود 16 گل را به ثمر برساند. این رکورد تاکنون پا برجا مانده بود تا اینکه کریستیانو رونالدو در بازی با گراندا هفدهمین گل خود را در 10 دیدار به ثمر رساند و رکورد تازه‌ای را در تاریخ لالیگا به ثبت برساند.  فهرست بهترین گلزنان تاریخ لالیگا در 10 بازی سفارت آلمان سرانجام برای اعضای تیم ملی کاراته ایران جهت حضور در مسابقات قهرمانی جهان روادید صادر کرد.  به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کاراته که آماده حضور در مسابقات قهرمانی جهان شده است قرار بود روز گذشته با دریافت روادید از سفارت آلمان عازم این کشور شود که این سفارت از صدور روادید اعضای تیم ملی کشورمان خودداری کرد. ارائه مدارک و گذرنامه‌های جعلی دلایل غیر معقولانه‌ای بود که سفارت آلمان آن را دلیل عدم صدور ویزای اعضای تیم کشورمان اعلام کرد و ابهامات زیادی را برای حضور تیم ملی در مسابقات جهانی به وجود آورد.  در چنین شرایطی مسئولان فدراسیون کاراته با حضور در وزارت امور خارجه اعتراض رسمی خود را به این اقدام سفارت آلمان ارائه کرده و خواستار پیگیری سریع این موضوع شدند. ساق شلواری توکرکی پیگیری مسئولان وزارت امورخارجه در نهایت منجر به این شد تا شرایط اعزام تیم ملی به آلمان فراهم شود و ساعاتی قبل سفارت آلمان در تهران روادید اعضای تیم ملی را صادر کرد.   بر این اساس کاروان تیم ملی کاراته کشورمان ساعت 4 بامداد صبح فردا تهران را به مقصد برمن آلمان ترک می‌کند. ابتدایی به شرح زیر است اعضای تیم ملی السلام علیک یا اباصالح المهدی کاراته در حالی با صدور روادید صبح فردا تهران را به مقصد برمن آلمان ترک می‌کنند که کاتاروها در انتظار صدور روادید از سوی سفارت لهستان هستند.  به گزارش خبرنگار مهر، پس از پیگیری مسئولان وزارت امور خارجه، روادید اعضای تیم ملی کاراته برای حضور در بیست و دومین دوره مسابقات قهرمانی جهان عصر امروز دوشنبه از سوی سفارت آلمان در تهران صادر شد و این تیم ساعت چهار بامداد فردا سه شنبه 13 آبان ماه از طریق مسیر امارات راهی برمن آلمان خواهد شد.  طبق برنامه مهلت ثبت نام برای حضور در این مسابقات فردا سه‌شنبه به پایان می‌رسد و برای انجام مراحل کار محسن آشوری دبیر فدراسیون که تلاش زیادی برای اخذ روادید داشت به همراه با جواد سلیمی رئیس کمیته داوران عصر امروز دوشنبه راهی آلمان شدند.   علمای دینی بحرین با انتشار بیانیه ای در این خصوص اعلام کردند: ساق شلواری توکرکی نمادهای عاشورایی در بحرین ریشه های تاریخی طولانی دارد و پیشتر به شکل کاملا آزادانه در این کشور به نمایش در می آمد و هیچ کس حق ندارد که از به اهتزاز در آمدن پرچمها و نمادهای عاشورایی در بحرین جلوگیری کند.   در ادامه این بیانیه ضمن محکوم کردن هتک حرمت علیه نمادهای عاشورایی تاکید شده که این نمادها باید به شکل آزادانه همچون گذشته برقرار باشد.   در این بیانیه اقدام نظامیان آل خلیفه در هتک حرمت علیه نمادهای عاشورایی اقدامی بسیار خطرناک و تحریک آمیز توصیف شده است که توطئه ای علیه نمادهای دینی و بر خلاف قوانین اساسی این کشور محسوب می شود.  علمای دینی با طرح این سؤال که هدف از این اقدامات تحریک آمیز چیست؟ window and enjoying the happiness of their child. Suddenly he saw a mother crocodile swam toward her. The mother  ساق شلواری توکرکی panicked and ran to the lake with his son shouted shouted. Her son back, but it was too late. The crocodile grabbed the baby"s legs with a rotation of the underwater pull, the mother came and took her by the arm on the waterfront. The boy with the power to kill a crocodile, but a mother"s love ...  آنقدر زیاد بود که نمی گذاشت پسر در کام تمساح رها شود.کشاورزی که در حال عبور از آن حوالی بود ، صدای فریاد مادر را شنید، به طرف آنها دوید ساق شلواری توکرکی و با چنگک محکم بر سر تمساح زد و او را فراری داد. The boy was rushed to the hospital fast. Two months after the boys recover.  اما اعضای تیم ملی کاتا در بخش مردان که از سفارت لهستان برای اخذ روادید اقدام  کرده بودند تاکنون موفق به دریافت روادید نشده‌اند. مسابقات کاتا در این دوره از مسابقات کارواش خانگی جت مینی یکشنبه 18 آبان ماه در آخرین روز رقابتها برگزار می‌شود و ترکیب احد شاهین، فرزاد محمد خانلو و آرمین روشنی می‌توانند طی روزهای آینده با دریافت روادید خود را به محل برگزار مسابقات برسانند.   همچنین سایت فدراسیون کاراته از مسعود رهنما و سیدمحمد حسینی به عنوان مربیان تیم ملی در بخش کومیته نام برده است که خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد شهرام هروی و حسین روحانی دو مربی تیم ملی که با فدراسیون طی روزهای گذشته به مشکل برخورده و در آخرین دور تمرینات نیز حضور نداشتند این تیم را همراهی خواهند کرد.  نسرین دوستی در وزن 50-کیلوگرم، فاطمه چالاکی در وزن 55- کیلوگرم، رزیتا علیپور وزن 61- کیلوگرم، پگاه زنگنه در وزن 68- کیلوگرم و حمیده عباسعلی در وزن 68+ کیلوگرم در بخش کومیته انفرادی و مهسا افسانه، الناز تقی‌پور و نجمه قاضی‌زاده در بخش کاتا ترکیب تیم اعزامی بانوان را تشکیل می‌دهند. ستاره موسوی و لیلا بهرامی نیز کادر فنی تیم بانوان هستند.  همچنین در کومیته انفرادی مردان امیر مهدی‌زاده در وزن 60- کیلوگرم، سعید احمدی در وزن 67- کیلوگرم، بهمن عسگری در وزن 75- کیلوگرم، ذبیح‌اله پورشیب مانتو پاییزه پانیذ در وزن 84- کیلوگرم، سجاد گنج‌زاده در وزن 84+کیلوگرم و ایمان سنچولی، ابراهیم حسن بیگی، سامان حیدری در کومیته و فرید حقیقی در کاتای انفرادی در این دوره از مسابقات به دیدار رقبای خود می‌روند.   بیست دو دومین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی جهان طی روزهای 14 تا 18 آبان ماه به میزبانی آلمان در شهر برمن برگزار می‌شود.  His feet were pierced with the jaws of a crocodile and nail scars on his left arm. The child was interviewed by a reporter who asked him to show it to her wounds. Pulls the boy aside and showed the wound discomfort, then proudly showed his arms and said ساق شلواری تو کرکی ضخیم The wounds of love, my love, are these scratches.
الف) تضاد و وقفه : در 3 سالگی ، به تدریج فعالیت هایی که مبتنی بر نفی و امتناع است در او مشاهده می شود. برای مثال لجبازی که یک حالت تضادورزی می باشد در 4 سالگی به وجود می آید که انگیزه کودک به دست آوردن استقلال عمل می باشد.

ب) سن لطف : در این مرحله کودک سعی دارد دیگران را مجذوب خود سازد و ارزش خود را از چشم دیگری ببیند.

پ) سن تقلید الگو : تقلید الگو نقش اساسی در درک جهانی بیرونی دارد و کودک به تدریج یاد می گیرد که برای شکل گیری هر چه بیشتر شخصیت های خود از الگوهای دیگر تقلید کند. برای مثال کودک نقش پدر را در بازی های خود تقلید می کند.

بد نیست اکنون که با این مرحله مهم از رشد شخصیت کودک آشنا شدید با ما همراه شوید تا راهکارهای پیشنهادی مان در این موضوع را امتحان کنید.

در ابتدا بررسی کنید تا دریابید چه مشکلی باعث شده تا کودک شما این رفتار را انجام می دهد. مثلا گاه کودک واقعا به چیزی احتیاج دارد اما والدین این نیاز کودک را نادیده می گیرند و او مجبور می شود خود راه حلی برای مشکلش پیدا کند و چه روشی آسان تر از استفاده از وسیله شخص دیگری که در دسترس او قرار دارد.

پیشگیری از این رفتار ها بهترین روش ممکن است. از همان دوران کودکی تلاش کنید تا مفهموم مالکیت را به او آموزش دهید .مثلا به او بگویید که باید برای برداشتن وسایل دیگران اول اجازه بگیرد و برای او تشویق هایی در نظر بگیرید. دوران کودکی زمان خوبی برای آموزش مفهموم مالکیت بر اموال شان دارند و برداشتن چیزی که به شخص دیگری تعلق دارد اشتباه است. برای مثال از کودک بپرسند : « اگر کسی ماشین قرمز تو را بدون این که دوست داشته باشی برداره، چقدر ناراحت می شی ؟»...

یکی از راه های مناسب برای آموزش رعایت حق مالکیت دیگران ، رعایت این حقوق از سوی والدین است. پدران و مادران باید مراقب رفتار خود باشند مثلا بدون اجازه به وسایل سایر اعضای خانواده دست نزنید و حتی برای استفاده از وسایل کودک نیز از او اجازه بگیرند .زمانی که پی بردید بچه چیزی را برداشته است، به هیچ عنوان نباید واکنش شدید نشان دهید . در آن لحظه باید رفتاری مناسب و سنجیده از خود نشان دهید . باید بکوشید آرامش خود را حفظ کرده و روشی منطقی اتخاذ کنید.

تحت هیچ شرایطی از تنبه بدنی استفاده نکنید . کودکان ازشش سالگی به بعد می توانند به صورت کامل و واضح ، مفهوم مالکیت و نادرست بودن رفتار« برداشتن وسایل دیگران » را درک کنند. در این زمان است که والدین باید محدویت ها و تنبیه هایی را برای این عمل در نظر بگیرند .

One day the Prophet Solomon (peace be upon him) was sitting on the beach, watching the ant was carrying that seed themselves into the sea ساق شلواری توکرکی   slyman (AS) is still look at him the moment he saw him near the water Rsyd.dr Frog he looked out to sea and he opened his mouth, ants entered into his mouth, and frogs went into the water. سلیمان مدتی در این مورد به فکر فرو رفت و شگفت زده فکر می کرد ، ناگاه دید آن قورباغه سرش را از آب بیرون آورد و دهانش را گشود ، آن مورچه آز دهان او بیرون آمد، ولی دانه ی گندم را همراه خود نداشت . Solomon sent and the ant asked her fate ....  مورچه گفت : " ای پیامبر خدا ساق شلواری توکرکی   در قعر این دریا سنگی تو خالی وجود دارد و کرمی در درون آن زندگی می کند . خداوند آن را در آنجا آفریداو نمی تواند ار آنجا خارج شود و منروزی او را حمل می کنم . خداوند این قورباغه را مامور I had the sea to carry and lift cream. این قورباغه مرا به کنار سوراخی که در آن سنگ است می برد و دهانش را به درگاه آن سوراخ می گذارد من از دهان او بیرون آمده و خود را ساق شلواری توکرکی به آن کرم می رسانم و دانه گندم را نزد او می گذارم و سپس باز می گردم وبه دهان همان قورباغه که در انتظار من است وارد می شود او در میان آب شناوری کرده مرا به بیرون آب دریا می آورد و دهانش را باز می کند ومن از دهان او خارج میشوم ." Solomon Ant said: ((when grain to it that no cream is heard anything from him?)) Ant said yes, he says: O God within my livelihood to the rock at the bottom of the sea, do not forget about the slaves by faith and not forget Thy mercy.  There was one no one no one other than God. ساق شلواری توکرکی King who had a daughter .dkhtrh son died for Baghban .takh day she says to him: "What other time to a meeting. ساق شلواری توکرکی Ma go hand in marriage!" His case to the gardener"s son says mother was a textile fire with anger, "says the Qlt like rocks and understand something had dilatory Nice sound as possible. Therefore, the daughter of King Hussein Where and Where?" Madrh down boy not trying to be a palace door, trying to sit up, "stone ambassador". Brndsh crew so he could see the king. King laughs and says: "God made you and happy spirits De Haro Yvvnh way too." ...  She learned Shstsh and verjuice stuck so بازی های لیگ برتر چهاردهم فوتبال از این هفته مجددا پخش مستقیم شود.  براین اساس و با توجه به اینکه رقم قبلی توافق طرفین 22 میلیارد و 500 میلیون تومان بود، رقم جدید برای فوتبال به 29 میلیارد و 250 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. badly that she sees Pdrh fire and transmitting orders to bring him to the palace. The king thought that the son of the head unit, says: "That which does not shed. I bet that bass Hess Vshrvty do.  حسین بیش از آنکه تشنه آب باشد One of these kids is to go look "good goals laugh" stuck in front of your face and i get Vmdy Bdkh the the latter Rvhm tell you. "Wish him the first read and understand the log peas theorem." Welcome flowers funny "stories were well  ساق شلواری توکرکی  known property that you are only a seed, and that you spell garden. Once the boy was sitting with his head down to Kenji spoke that he understands the pain Sebe?. Say the magic horse horse and human readable form to an empty well. Horse says, "Let"s ride that I have done half of June. I know you have to go till the garden. "The happy boy  ساق شلواری توکرکی jumps off the horse and the saddle after a general way, where we"ll arrive in a garden full of Derend Shetty beautiful flowers and all the colors and shape. Horse says, "so I can not spell broken into my garden and the rest of the work for you to finish it. ساق شلواری توکرکی  Remember to let Tvbagh Pato, flowers opens all humble and say "I put a good laugh." Do not listen to CD garden center and go straight. "Happy laughing flowers" on the root of nail you put the two stones showed that people stand and follow them. "And boy does the same thing but to" put a good laugh "black from dirt and dust everywhere brings up that do not. Jonbed sees him as a whole person and   ساق شلواری توکرکی Hvarshan Dnbalshnd the term" Do not let the sweet smile takes away the mud!"اسبه که می بیند پسره تو هچل افتاده جلد وسریع خودش را به او می رساند و اشاره داشتند که انجام چنین اقداماتی تلاش برای آلوده کردن مراسم دینی و عزاداری عاشورا به مسائل امنیتی و ایجاد چالش، تفرقه افکنی و دامن زدن به فتنه طایفه گرایی در این کشور است.   شایان ذکر است پایگاه الوفاق بحرین با انتشار تصاویری از ادامه سیاستهای سرکوبگرانه و ضد دینی آل خلیفه در تخریب نمادهای عاشورایی خبر داده بود. به قصر پادشاه و شاه که از خوشحالی سر از پا نمی شناسد می گوید : " خوش خنده بخند ." The following scores his smile and laughter is what you Ghzlkhvan garden is chicken.  پادشاه رئیس سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ایران اعلام کرد با مسئولان سیما به توافق رسیدند و پس از افزایش 30 درصدی رقم قرارداد از هفته چهاردهم بازی‌های لیگ برتر فوتبال پخش می‌شود.  به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج عصر امروز یکشنبه با تایید خبر توافق با مدیران صدا و سیما گفت: بعد از چند نشست سرانجام مدیران فدراسیون فوتبال و صدا و سیما به توافق رسیدند و قرار شد با افزایش 30 درصدی رقم قرارداد سال گذشته،  می بیند پسره اگر جنسش ساق شلواری توکرکی شیره هم بوده حالا عسل از آب در آمده و می گوید : " دستکش تاچ اسکرین - Silver Touch یه شرط بیشتر ندارم و اونم اینکه بری بگردی وبرام ساق شلواری توکرکی " ماهی سخنگو " رو هم بیاری که هم من حوصله م سر نره و هم اینکه 


مثلا محروم شدن از کارتون مورد علاقه اش در همان روز می تواند یک جریمه مناسب با سن کودک می باشد.

- بلافاصله رفتارش را اصلاح کنید و به نوعی درصدد جبران برآیید. از طرف کودک عذرخواهی نکنید، به کودک آموزش دهید تا از کودکی که اسباب بازی اش را برداشته عذر خواهی کند.

- به کودک یاد بدهید چطور آنچه را می خواهد درخواست کند. برای مثال ، اگر کودک از اسباب بازی دوستش خوشش آمده است و می خواهد یک شب آن را از دوستش قرض بگیرد، این موضوع را با شما در میان بگذارد تا شما چاره ای برای او بیندیشید.

- تحسین و تشویق یادتان نرود. پدر و مادر باید از رفتار های شایسته، مناسب و صادقانه کودک حمایت و قدردانی کنند. پیشگیری از این رفتارها بهترین روش ممکن است. در صورت عمل به کودک به کسب اجازه از دیگری برای استفاده از وسیله او، برای این رفتار او تشویق هایی در نظر بگیرید. البته تشویق های کلامی ارجحیت دارند .

نکنه پایانی این که ، ممکن است دلایلی پیچیده تر از آنچه ذکر شده نیز در بروز این رفتار در کودکان و نوجوان دخیل باشد . مثلا علت این رفتار می تواند خشم بچه ها یا تمایل آنها به جلب توجه دیگران باشدیا برعکس چنین رفتاری می تواند منعکس کننده مشکلات و استرس های آنها در محیط زندگی شان باشد. در این صورت ضرورت دارد که از مراجعه به روان شناس یا روان پزشک نیز استفاده کنید .


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط نرگس سلیمانی 93/8/13:: 1:6 صبح     |     () نظر

گودال که تشنه بود، خونش نوشید
از رگْ رگِ سنگ، باز خونش جوشید
تا خاطره اش ز یادهامان نرود
از درد، شفق، لباسی از خون پوشید

 

 

 

 

زد شرر بر قلب خونین تو، در دشت بلا
داغ مرگ اکبر گلگون قبایت، یا حسین
جان فدا کردى به راه مکتب آزادگى
جان هر آزاده اى گردد، فدایت یا حسین . . .

 

 

رد قرض گرفته بود، پس می داد.  کشاورز دختر زیبایی داشت جوراب شلواری توکرکی که خیلی ها آرزوی ازدواج با او را داشتند. وقتی پیرمرد طمعکار متوجه شد کشاورز نمی تواند پول او را پس بدهد، پیشهاد یک معامله کرد و گفت اگر با دختر کشاورز ازدواج کند بدهی او را می بخشد، و دخترش از شنیدن این حرف به وحشت افتاد و پیرمرد کلاه بردار برای اینکه حسن نیت خود را نشان بدهد گفت: ...   اصلا یک کاری می کنیم، من یک سنگریزه سفید و یک سنگریزه سیاه در کیسه ای خالی می اندازم، دختر تو باید با چشمان بسته ساق شلواری توکرکی یکی از این دو را بیرون بیاورد. اگر سنگریزه سیاه را بیرون آورد باید همسر من بشود و بدهی بخشیده می شود و اگر سنگریزه سفید را بیرون آورد لازم نیست که با من ازدواج کند و بدهی نیز بخشیده می شود، اما اگر او حاضر به انجام این کار نشود باید پدر به زندان برود.  این گفت و گو در جلوی خانه کشاورز انجام شد و زمین آنجا پر از سنگریزه بود. در همین حین پیرمرد خم شد و دو سنگریزه برداشت. دختر که چشمان تیزبینی داشت متوجه شد او دو سنگریزه سیاه از زمین برداشت و داخل کیسه انداخت. ولی چیزی نگفت! ساق شلواری توکرکی سپس پیرمرد از دخترک خواست که یکی از آنها را از کیسه بیرون بیاورد.  دخترک دست خود را به داخل کیسه برد و یکی از آن دو سنگریزه را برداشت و به سرعت و با ناشی بازی، بدون اینکه سنگریزه دیده بشود، وانمود کرد که از دستش لغزیده و به زمین افتاده. پیدا کردن آن سنگریزه در بین انبوه سنگریزه های دیگر غیر ممکن بود.  در همین لحظه دخترک گفت: آه چقدر من دست و پا چلفتی هستم! اما مهم نیست. ساق شلواری توکرکی   اگر سنگریزه ای را که داخل کیسه است دربیاوریم معلوم می شود سنگریزه ای که از دست من افتاد چه رنگی بوده است....  و چون سنگریزه ای که در کیسه بود سیاه بود، پس باید طبق قرار، آن سنگریزه سفید باشد. آن پیرمرد هم نتوانست به حیله گری خود اعتراف کن

 

آن روز، غریبانه و تنها جان داد
پرورده آسمان، به صحرا جان داد!
اسرارِ شگفتِ عشق، معنا می شد
وقتی که عطش، کنارِ دریا جان داد

 

 

 

 

صد نوا خیزد ز ناى نینوایت، یا حسین / نغمه هاى عشق باشد در نوایت، یا حسین
میزند آتش، به قلب دوستانت دم به دم / داستان جانگداز کربلایت، یا حسین

 

 

روزی، سنگ تراشی که از کار خود ناراضی بود و احساس حقارت می کرد، از نزدیکی خانه بازرگانی رد می شد. ساق شلواری توکرکی در باز بود و او خانه مجلل، باغ و نوکران بازرگان را دید و به حال خود غبطه خورد با خود گفت: ....  این بازرگان چقدر قدرتمند است! و آرزو کرد که او هم مانند بازرگان باشد. در یک لحظه، به فرمان خدا او تبدیل به بازرگانی با جاه و جلال شد! تا مدت ها فکر می کرد که از همه قدرتمندتر است. تا این که یک روز حاکم شهر از آنجا عبور کرد، او دید که همه مردم به حاکم احترام می گذارند حتی بازرگانان.  مرد با خودش فکر کرد: کاش من هم یک حاکم بودم، آن وقت ساق شلواری تو کرکی از همه قوی تر می شدم! در همان لحظه، او تبدیل به حاکم مقتدر شهر شد. در حالی که روی تخت روانی نشسته بود، مردم همه به او تعظیم می کردند. احساس کرد که نور خورشید او را می آزارد و با خودش فکر کرد که خورشید چقدر قدرتمند است.  یکی از مریدان شیوانا مرد تاجری بود که ورشکست شده بود. روزی برای تصمیم گیری در مورد یک موضوع تجاری نیاز به مشاور بود.  روزگاری یک کشاورز در روستایی زندگی می کرد که باید پول زیادی را که از یک پیرمد و شرطی را که گذاشته بود به اجبار پذیرفت و دختر نیز تظاهر کرد که از این نتیجه حیرت کرده است.  شیوانا از شاگردان خواست تا آن مرد تاجر را نزد او آورند. یکی از شاگردان به اعتراض گفت: اما او یک تاجر ورشکسته است و نمی توان به مشورتش اعتماد کرد. ساق شلواری توکرکی شیوانا پاسخ داد:.....  شکست یک اتفاق است. یک شخص نیست! کسی که شکست خورده در مقایسه با کسی که چنین تجربه ای نداشته است ، هزاران قدم جلوتراست. او روی دیگر موفقیت را به وضوح لمس کرده است و تارهای متصل به شکست را می شناسد. او بهتر از هر کس دیگری می تواند سیاهچاله های منجر به شکست را به ما نشان دهد.وقتی کسی موفق می شود بدانید که چیزی یاد نگرفته است! اما وقتی کسی شکست می خورد آگاه باشیدکه او هزاران چیز یاد گرفته است که اگر شجاعت حسین ، کشته دیروز و رهبر روز است خود را از دست نداده باشد می تواند به دیگران منتقل کند. وقتی کسی شکست می خورد هرگز نگوئید او تا ابد شکست خورده است! بلکه بگوئید او هنوز موفق نشده است   او آرزو کرد که خورشید باشد و تبدیل به خورشید شد و با تمام نیرو سعی کرد که به زمین بتابد و آن را گرم کند. پس از مدتی ابری بزرگ و سیاه آمد و جلوی تابش او را گرفت. پس با خود اندیشید که نیروی ابر از خورشید بیشتر است  ساق شلواری توکرکی   و آرزو کرد که تبدیل به ابری بزرگ شود و آن چنان شد. کمی نگذشته بود که بادی آمد و او را به این طرف و آن طرف هل داد. این بار آرزو کرد که باد شود و تبدیل به باد شد. ولی وقتی به نزدیکی صخره سنگی رسید، دیگر قدرت تکان دادن صخره را نداشت. با خود گفت که قوی ترین چیز در دنیا، صخره سنگی است و تبدیل به سنگی بزرگ و عظیم شد. همان طور که با غرور ایستاده بود، ناگهان صدایی شنید و احساس کرد ساق شلواری توکرکی که دارد خـُرد می شود. نگاهی به پایین انداخت و سنگ تراشی را دید که با چکش و قلم به جان او افتاده است

 

به جز اینکه امام حسین در عاشورا شهید شده است
عاشورا نیز در تاریخ شهید شده است.
و پیام اصلی عاشورا(عدالت) نیز فراموش شده است.
پس در هر عاشورایی دو شهید موجود است و بر هر شهیدی نوحه ای واجب.


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط نرگس سلیمانی 93/8/12:: 2:41 عصر     |     () نظر
<      1   2   3   4      >